Pier van Dijk –  Temps écoulé /
L’oeuvre et son double

Tekst: Renata de Frankrijker

Pier van Dijk is geboren in 1944 in Amsterdam en verhuisde in 1966 naar Twente. Zijn motto is: ‘My Studio is wherever I am’, de plek waar Pier van Dijk is inspireert hem en op die plek ontstaan ook nieuwe ideeën. De kenmerken die hij gebruikt in zijn werk hebben altijd te maken met: Taal, teken, tijd, toeval. Het ligt aan het thema van het werk, welke kenmerken in wat meer of mindere mate voorkomen.

Een jaar nadat Pier van Dijk verhuisde naar Twente  wordt ook wel gekenmerkt als zijn tekenperiode. Zijn afgelopen expositie ‘Twee minuten stilte’ in de Möllerwerf is ook van deze tijd. 

In 1967 werden door de beeldend kunstenaars Pier van Dijk, Bert Meinen en Jan ten Voorde de kunstpolitieke actiegroep opgericht: MdKbjL dat stond voor: ‘Met de Kunst blijf je Lachen’. Deze groep werd in 1989 uitgenodigd in het rijksmuseum Twenthe om deel te nemen aan een groepstentoonstelling waarbij de bedoeling was te reageren op een kunstwerk uit de museumcollectie. 

Hun oog viel op ‘Gezicht op Louveciennes in de herfst’, een schilderij van de franse impressionist Alfred Sisley uit 1872. Tijdens hun studiereis naar Parijs en Louveciennes doen zij de ontdekking dat er een bijna identiek schilderij bestaat die in de hele oeuvre catalogus niet voorkomt. Stuitte zij hier op een dubbelganger, wellicht mogelijk een vervalsing.

De groep besluit om met dit gegeven aan de slag te gaan en voor hun tentoonstelling maakt ieder gebruik van twee identieke zalen en richtten dit in met twee identieke werken. Dat zorgt voor een déjà vu ervaring voor de bezoekers, “Dit heb ik toch al eerder gezien?” 

Ook de originele Sisley wordt geëxposeerd in de ene zaal en de reproductie van de dubbelganger op ware grote in de andere zaal. De titel wordt ’L’oeuvre et son double’, Het werk en zijn dubbel.

 


Te zien van mei tot en met augustus binnen en buiten in vier vensters van Schouwburg Hengelo

 


“De kenmerken die Pier van Dijk gebruikt in zijn werk hebben altijd te maken met: Taal, teken, tijd, toeval.”

 

Twee keer zes tekeningen in pastelkrijt

Tijdens het ronddwalen door Louveciennes kwamen ze langs tuinen die omringt waren door muren, een aquaduct met stenen in een bepaalde vorm die we duidelijk terug zien in dit werk. Bij een bezoek aan een begraafplaats, viel Pier van Dijk op dat de grafstenen overeenkwamen met de uitslag van Plano archiefdozen. Bijzonder is dat een graf een plek is waar stoffelijke resten worden bewaard en in een archiefdoos een verzameling van documenten wordt bewaard. Hij gebruikt de contouren van deze  overeenkomstige vormen en presenteert het werk van twee keer zes tekeningen in pastelkrijt op papier, als twee wandinstallaties achter glas in rijksmuseum Twente.

De opgevouwen Plano archiefdoos, frontaal bekeken zijn hier te herkennen als het binnenste beige vlak met daarop een geheime tekst geplaatst op een Gravity achtige manier. 

Op uitnodiging van de conservator van Musée Marly-le-Roi Louveciennes, werd in 1991 het hele project, inclusief de originele Sisley en dubbelganger tentoongesteld in het museum Louveciennes, waar de beide series dit keer op twee witte houten frames als hoekinstallatie werden gepresenteerd.

Nu drieëndertig jaar later haakt Pier hier ook in op de locatie, doordat het werk ruggelings tegen elkaar gepresenteerd kan worden moest hij direct denken aan zijn werk ‘L’ oeuvre et son double’ , het is een geweldige plek om beide series van 2x 6 tekeningen nu als losse tekeningen, beschermt door ontspiegelde folie hier tentoon te stellen. De zes aan de buitenzijde is de allereerste serie en zes identieke tekeningen aan de binnenzijde de dubbelganger, met de titel: Temps écoulé L’oeuvre et son double, oftewel  ‘de Verstreken tijd/ Het werk en zijn dubbel’ .